Vraag gratis jouw offerte aan

Hernieuwbare energie voor landbouwbedrijven

Bespaar op je elektriciteitsfactuur met onze zonnepanelen en batterijen: In de afgelopen 15 jaar heeft België het aandeel hernieuwbare energiebronnen zien groeien van 2% in 2005 naar 8% in 2014 en 13% in 2020. Landbouwbedrijven dragen nu al positief bij aan deze groei en halen hier voordeel uit maar het kan altijd beter en meer. Elektriciteit wordt steeds duurder, dus hoe meer elektriciteit je zelf produceert, hoe lager je elektriciteitsfactuur. Met 2,5 miljoen daken in Vlaanderen is het potentieel voor zonne-energie enorm. Landbouwers hebben met hun stallen grote oppervlakten beschikbaar. Zonnepanelen zijn en blijven nog steeds een heel interessante investering. Gemiddeld moet je rekenen op een terugverdientijd tussen de 7 en de 10 jaar. Gebruik de daken van stallen en loodsen als productieveld voor zonne-energie en bespaar fors op de elektriciteitskost van je bedrijf.

Energiegebruik per landbouwactiviteit

Enkele cijfers

We weten allemaal dat de landbouw veel energie vraagt om ons dagelijks van verse producten te voorzien. Bij melken met een melkrobot moet je al gauw rekenen op een verbruik van 79kWh/1.000 liter melk. Bij een klassiek melkveebedrijf komt dit gemiddeld op 44kWh/1.000 liter melk. Voor een varkenskwekerij moet je per zeug gemiddeld rekenen op een verbruik van 164kWh en voor vleesvarkens 21kWh.

Bron: Adviesbureau Enerpedia, gefinancierd door de Vlaamse overheid
Bron afbeelding: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO)