Nieuwe premie vanaf 2021

De Vlaamse Regering heeft op 5 juni 2020 een nieuwe premie aangekondigd voor wie na 1 januari 2021 zonnepanelen installeert. Deze premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller. Automatisch zal het prosumententarief vervallen en het nieuwe nettarief gelden. De éénmalige premie bedraagt max. 1.500 euro.

2020 vs 2021

Nog tot 31 december 2020 blijft de terugdraaiende teller van toepassing, tot 15 jaar vanaf keuringsdatum met behoud van het prosumententarief, een vast jaarlijks bedrag op basis van het vermogen van je omvormer.

Als je na 1 januari 2021 zonnepanelen installeert, draait je digitale meter niet meer terug wanneer je stroom opwekt. Dan geniet je van de nieuwe premie en betaal je een bijdrage voor de stroom die je opwekt maar niet meteen verbruikt. Het tarief voor de stroom die je nodig hebt koop je terug van het net en wordt berekend op basis van je effectieve gebruik (het nieuwe nettarief). De Vlaamse regering wil op die manier het zelfverbruik stimuleren.

Zelfconsumptie of thuisbatterij?

In het nieuwe systeem vanaf 2021 haal je het meeste uit je zonnepanelen wanneer je de stroom tijdelijk kan opslaan op een thuisbatterij of je elektriciteit meteen verbruikt wanneer je ze produceert. Het belang van zelfconsumptie (direct verbruik) zal een grote rol spelen om een snelle terugverdientijd van je zonnepanelen te blijven garanderen.

Gebruik je de energie van je zonnepanelen meteen (bv door het opladen van je elektrische auto of fiets, je vaatwasser of wasmachine te gebruiken), dan maak je geen gebruik van het net en hoef je niet te betalen. Gebruik je elektriciteit op het ogenblik dat je zonnepanelen weinig of geen stroom produceren, dan ga je deze aankopen bij jouw energieleverancier.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen (en niet het vermogen van de omvormer). De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden. Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten incl. btw, vermeld op de facturen. De aanvraag, behandeling en uitbetaling van de premie gebeurt via de netbeheerder Fluvius.

In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. De premie loopt van 2021 tot 2024 en daalt jaarlijks met 25%. Wat de voorwaarden zijn ontdek je hieronder en op de website vlaanderen.be

Wat zijn de premie-voorwaarden ?

Je plaatst een installatie met een omvormervermogen tot max. 10 kVa.
De nieuwe zonnepanelen worden door een aannemer op het dak van een gebouw geplaatst.
Gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar geleden werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.
De premie is eenmalig en beperkt tot één per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot één per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.