(Semi) off-grid

AR&B Solar biedt de oplossing voor particulieren, landbouwbedrijven en KMO's wat betreft zonnepanelen, thuisbatterijen, Semi off-grid, en off-grid installaties

AR&B Solar - Semi off-grid

Voor middelgrote en grote verbruikers, hetzij particulier, landbouw of KMO, die hun eigen elektriciteit opwekken door middel van zonnepanelen maar die gedurende bepaalde tijdstippen van de dag en/of nacht toch bijkomende stroom van het net nodig hebben kunnen wij ons AR&B Solar Semi-offgrid systeem aanbieden. Bij dit systeem doet het net eigenlijk dienst als stroomgroep welke ingeschakeld wordt tijdens periodes met weinig of geen zon of wanneer de batterij leeg is.

Voor KMO’s en landbouwbedrijven met een aanzienlijk groot elektriciteitsverbruik is het dan ook uiterst interessant om zo weinig mogelijk elektriciteit te moeten gaan aankopen op het net en zoveel mogelijk zelf in te staan voor hun elektriciteitsproductie. Zelfvoorziening is nu eenmaal voordeliger. Het AR&B Solar semi off-grid systeem is dan ook voorzien van een schakelkast die automatisch schakelt tussen de off-grid installatie en het net.

Dankzij ons semi off-grid systeem kan je zowel als particulier, KMO of landbouwbedrijf je elektriciteitsfactuur met +/- 75% verminderen en kan je je PV-installatie ongelimiteerd gaan uitbreiden zonder dat je hierdoor bijkomende taksen gaat moeten betalen. Dit omdat de zonnepanelen niet, of slechts voor een deel, aan het net gekoppeld worden.

Bij een semi off-grid systeem kan je de nodige elektriciteit uit het off-grid gedeelte halen en ook elektriciteit gaan aankopen op het net wanneer er geen of weinig zon is en de batterijen niet voldoende geladen zijn. Dit wil zeggen dat de batterijen nooit zullen opladen aan het net maar ook dat je de zelf opgewekte zonne-energie nooit zal injecteren in het net.

Nog een groot voordeel van het semi off-grid systeem van AR&B Solar is dat wanneer er zich een stroompanne voordoet op het net, je nog steeds toegang hebt tot je eigen productie en batterij-opslag. Je kan dus beroep blijven doen op het off-grid gedeelte van de installatie zolang er voldoende zonlicht is en/of de batterijen voldoende opgeladen zijn.

Wanneer gewenst kan ons semi off-grid systeem later nog omgeschakeld worden naar een volledig off-grid systeem waardoor je bedrijf helemaal onafhankelijk wordt van het net en je dus volledig zelf gaat voorzien in jouw stroomproductie.

AR&B Solar - Off-grid

Onafhankelijk zijn van het net? Ga dan volledig off-grid! Elektriciteit aankopen op het net, het kan maar zo vanzelfsprekend zijn… Nochtans hebben wij bij AR&B Solar een interessant alternatief. Wat als je volledig zelfvoorzienend kan zijn wat betreft de productie van de elektriciteit die je verbruikt en dus niet langer afhankelijk bent van de veel te dure elektriciteit die je aankoopt op het net?

Of dat de zelf geproduceerde energie nu van zonnepanelen en/of een windmolen komt maakt op zich niet uit. Wij bij AR&B Solar hebben een intelligent systeem ontwikkeld dat de energie die je ter plaatse produceert omzet in elektriciteit zonder dat je aan het net gekoppeld moet zijn. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om volledig onafhankelijk in je eigen elektriciteit te voorzien. Dure aansluitingen, maandelijkse facturen en afhankelijkheid van derden is dan ook volledig verleden tijd.

AR&B Solar berekent de ideale samenstelling voor jouw off-grid systeem. Om tot een off-grid systeem op maat te komen moeten we gaan kijken naar verschillende factoren.

  1. Totale verbruik op jaarbasis
  2. Oriëntatie, hoeveelheid en vermogen van de zonnepanelen (nieuwe en/of bestaande panelen) die nodig gaan zijn om het jaarlijks verbruik op te vangen
  3. Vermogen van de omvormer(s) (nieuwe en/of bestaande omvormers)
  4. Capaciteit van de batterijen die nodig gaat zijn om een zo groot mogelijke reserve aan te leggen.

De PV-installatie wordt aangesloten op het AR&B Solar off-grid systeem. De energie die de zonnepanelen opwekken, komt binnen als gelijkstroom of DC-stroom. Gelijkstroom of DC-stroom kan je niet onmiddellijk gaan gebruiken en moet omgezet worden naar wisselstroom of AC-stroom. Het zijn de omvormer(s) die voor deze omschakeling zorgen. Deze wisselstroom kan je onmiddellijk gaan opgebruiken of gaan injecteren in de batterijen en dan later gaan gebruiken.

Dankzij ons intelligent off-grid systeem gaat er niets van je geproduceerde elektriciteit verloren.