Nieuws

04/02/21 - Compensatieregeling zonnepanelen

Enkele weken geleden kregen de zonnepaneeleigenaars in Vlaanderen een onaangename verrassing te horen van de Vlaamse Regering. Ook voor ons als installateur sloeg dit nieuws in als een bom.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen die reeds over een digitale meter beschikken. Dat betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies en dus ook voor een groot aantal van onze klanten.

De Vlaamse Regering kwam op vrijdag 15 januari 2021 dan ook tot het akkoord dat er een financiële compensatie komt voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Welke financiële compensatie mag je verwachten?

De Vlaamse Regering wil dat een referentie-installatie een rendement van 5% op de investering behaalt. Concreet wil dit zeggen dat er werd gerekend of en welke financiële compensatie nodig is om een rendement van 5% op 15 jaar te halen.

De eenmalige financiële compensatie wordt niet voor elke specifieke individuele installatie afzonderlijk berekend, maar wordt op basis van een referentie-installatie bepaald.

Als referentie-installatie werd gerekend met een gemiddelde zonnepaneleninstallatie met een piekvermogen van 4 kWp, met een omvormersvermogen van 3,6 kVA, een productie per jaar van 3600 kWh en een zelfverbruik van 35% zoals gehanteerd bij de berekening van de investeringspremie voor zonnepanelen geplaatst vanaf 1 januari 2021.

(Bron: energiesparen.be) 

 

Bereken hier de compensatie waar jij recht op hebt:  https://www.energiesparen.be/bereken-uw-compensatie-1